home| e-mail: lucca@sklad.sk


  • Konštrukcie rudlí sú zvárané z trubiek z hliníkových zliatín
  • Hliníkové konštrukcie sú o 50% ľahšie ako oceľové
  • Lopaty sú vyrobené z duralového plechu alebo z trubiek z hliníkových zliatin
  • Rudle sú vybavené bezpečnostnými rukoväťami
  • Kolesá rudlí sú bantamové s klznými ložiskami, alebo celopryžové s ihlovými ložiskami
3000100
Rudla malá
Nosnosť 200 kg
3000200
Rudla Stredná
Nosnosť 200 kg
3000300
Rudla Schodisková
Nosnosť 200 kg
3000400
Rudla veľká
s ochrannou hadicou
Nosnosť 200 kg
3000500
Rudla veľká
s dvojitou lopatou
Nosnosť 200 kg
3000600
Rudla schodisková
s dvojitou lopatou
Nosnosť 200 kg
3000700
Rudla sklopná
s ochrannou hadicou
Nosnosť 200 kg
3001100
Rudla veľká
s ochrannými lyžinami
Nosnosť 200 kg
3005100
Rudla veľká s trubkovou sklopnou lopatou
Nosnosť 150 kg
3005200
Rudla schodisková
s trubkovou
sklopnou lopatou
Nosnosť 150 kg
3005300
Rudla na prepravu stoličiek
Nosnosť 120 kg
3004100
Rudla na prevoz plynových fliaš
Nosnosť 1100 kg
3004300
Rudla na prevoz plynových fliaš so zadným kolieskom
Nosnosť 2100 kg
3004400
Rudla na dve
plynové fľaše
Nosnosť 3150 kg
3004600
Rudla na dve
plynové fľaše
Nosnosť 3150 kg
  • Konštrukcie rudlí sú zvárané z oceľových trubiek
  • Rudle sú vybavené bezpečnostnými rukoväťami
  • Kolesá rudlí sú bantamové s klznými ložiskami, alebo celopryžové
  • Konštrukcia je povrchovo upravená práškovou vypaľovacou farbou
3007100
Rudla malá
Nosnosť 200 kg
3007200
Rudla stredná
Nosnosť 200 kg
3007300
Rudla schodisková
Nosnosť 200 kg
3007400
Rudla veľká
s ochrannou hadicou
Nosnosť 200 kg
3007500
Rudla s dvojitou
lopatou
Nosnosť 200 kg
3007600
Rudla schodisková s dvojitou lopatou
Nosnosť 200 kg
3007700
Rudla schodisková s dvojitou lopatou
Nosnosť 200 kg

ACCES System s.r.o., Ratnovce 219, 922 31 Sokolovce, tel/fax: +421 33 7744221